Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011

NIFU-rapport 2012. Kunnskapsdepartementet lyste i 2008 ut et strategisk forskningsprogram for å  undersøke sentrale utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren. Utlysningen adresserte en lang rekke temaer, under to hovedtemaer: «Forskning, FoU og Innovasjon» og «Kvalitet og Læringsutbytte». NIFU gjennomførte programmet i perioden 2009- 2011. Seks ulike prosjekter er gjennomført under de to hovedtemaene.

detaljer

Tittel Kunnskap og kvalitet i ny kontekst: Sluttrapport fra Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram 2009-2011
KategoriRAPPORT
Bjørn Stensaker
Nicoline Frølich
Taran Mari Thune
Agnete Vabø
Per Olaf Aamodt
Svein Kyvik
Hebe Gunnes
publikasjonsår2012