To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen

NIFU-rapport 2012:1. Ordningen med regionale forskningsfond ble iverksatt i januar 2010 og har nå vært i virksomhet i to år. Følgeevalueringen ble satt i gang i januar 2011 og skal pågå i tre år, og det skal leveres en rapport hvert år. Herved legges den første rapporten frem, med en oppsummering av for arbeidet med de regionale forskningsfondene etter deres to første år.

detaljer

Tittel To år med regionale forskningsfond: Rapport fra følgeevalueringen
KategoriRAPPORT
ForfatterOlav R. Spilling
ForfatterBjørn Terje Asheim
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterTaran Mari Thune
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-803-9
issn1892-2597