Å redusere bortvalg – bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011

NIFU-rapport 2012:6. I denne rapporten presenteres en studie av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus i skoleåret 2010-2011. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av Akershus fylkeskommune. Det er samlet inn både kvalitative og kvantitative data. En kontaktperson på hver av de videregående skolene i fylket har hatt ansvar for datainnsamlingen på den enkelte skole.

detaljer

Tittel Å redusere bortvalg - bare skolens ansvar? En undersøkelse av bortvalg ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune skoleåret 2010-2011
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterIdunn Seland
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-833-6
issn1892-2597