Segregering, læringsmiljø og ikke-vestlige innvandrerelevers prestasjoner på nasjonale prøver. 5.og 8.trinn 2007-2009

NIFU arbeidsnotat 2011:6. Dette notatet en er videreføring av analyser presentert i NIFU-rapporten “De gamle er eldst?” (Opheim, Grøgaard og Næss 2010) og presenterer noen utdypende analyser av forholdet mellom skoleprestasjoner, innvandrerbakgrunn og læringsmiljø. Et litt overraskende resultat i rapporten “De gamle er eldst?” var at en økende andel ikke-vestlige innvandrerelever ved skolene syntes å ha en positiv effekt på elevenes prestasjoner. I dette notatet undersøkes dette resultatet nærmere. Resultatet ble i rapporten tolket som at en viss etnisk uensartethet (heterogenitet) kan representere en prestasjonsressurs for elevene. Det bør understrekes at dette resultatet gjelder den kollektive effekten, dvs. effekten av elevsammensetningen ved skolen. Den individuelle effekten (altså prestasjoner blant elever med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn) er negativ og større

detaljer

Tittel Segregering, læringsmiljø og ikke-vestlige innvandrerelevers prestasjoner på nasjonale prøver. 5.og 8.trinn 2007-2009
Kategori RAPPORT
ForfatterTerje Næss
publikasjonsår2011
issn1894-8200