Nordområdeforskningen 2009: kartlegging av ressursinnsats, resultater og merverdi

NIFU-rapport 2010:31. På oppdrag av Norges forskningsråd har NIFU STEP kartlagt norsk nordområdeforskning i 2009. Det er lagt vekt på nordområderelevant forskningsaktivitet, forskningens profil og dens volum. Kartleggingen gir en oversikt over forskningsinnsatsen i form av FoU-årsverk, finansiering og resultater. Også nordområdesatsingens merverdi for FoU-sektoren er analysert.

detaljer

Tittel Nordområdeforskningen 2009: kartlegging av ressursinnsats, resultater og merverdi
KategoriRAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterInge Ramberg
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterVera Schwach
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-704-9
issn1504-1824