Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009

NIFU-rapport 2010:32. Gjennom de siste årene har det vært et sterkt fokus på kvaliteten i norsk skole, og det er reist spørsmål om lærernes kvalifikasjoner. En ny grunnskolelærerutdanning skal nå erstatte den fireårige allmennlærerutdanningen. Det hevdes også ofte at mange lærere forlater yrket på grunn av for lav lønn, krevende arbeidsoppgaver eller at yrket har fått for lav status.
Dette er noe av bakgrunnen for at NIFU STEP på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne rapporten som er basert på Kandidatundersøkelsen 2009. Denne undersøkelsen ble foretatt blant nye kandidater som var utdannet våren 2009, og den gjelder situasjonen ca. et halvt år etter at de var ferdige med studiet.

detaljer

Tittel Fra lærerutdanning til skole: en undersøkelse blant nyutdannede allmennlærere i 2009
KategoriRAPPORT
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-706-3
issn1504-1824