FoU for en grønn energisektor: Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer – Forskningssentre for Miljøvennlig Energi

NIFU-rapport 2010:11. I løpet av 2009 ble det etablert i alt åtte FMEer i Norge. Innovasjons- og kommersialiseringsstrategiene til disse FMEene er tema for denne rapporten. I forbindelse med oppstarten av FMEene ønsket Norges forskningsråd å få utført en analyse av hvordan FMEenes forskningsresultater skal kunne maksimere sitt potensial for å bli realisert, dette også med henblikk på å styrke grunnlaget for samfunnsvitenskapelig energiforskning. Det lykkes NIFU STEP å få tildelt dette som et oppdra

publication details

Tittel FoU for en grønn energisektor: Analyser av innovasjons- og kommersialiseringsstrategier i åtte FMEer - Forskningssentre for Miljøvennlig Energi
KategoriRAPPORT
Markus Bugge
Helge Lauritz Godø
Atle Midttun
Trond Einar Pedersen
Olav R. Spilling
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-670-7
issn1504-1824