Gamle spillere – nye regler: Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning: Søkning til høyere utdanning og lærestedenes utdanningsprofil etter Kvalitetsreformen

NIFU-rapport 2010:43. Rapporten belyser forholdet mellom søkning og studietilbud i norsk høyere utdanning fra 2003 til 2009. Bakgrunnen er lærestedenes nye rolle i søkermarkedet og behovet for bred empirisk analyse av det nye samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning. Den overordnede problemstillingen for rapporten er lærestedenes respons på utviklingen i søkermarkedet. Konkret undersøkes i hvilken grad lærestedene tilpasser sitt utdanningstilbud til etterspørselen og hva som kjennetegner deres respons på endringer i etterspørsel. Samspillet mellom tilbud og etterspørsel undersøkes ved å studere utviklingen i søkning og lærestedenes programprofil i detalj.

detaljer

Tittel Gamle spillere - nye regler: Samspillet mellom etterspørsel og tilbud av høyere utdanning: Søkning til høyere utdanning og lærestedenes utdanningsprofil etter Kvalitetsreformen
KategoriRAPPORT
Nicoline Frølich
Erica Waagene
Per Olaf Aamodt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-720-9
issn1504-1824