En, to…tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring

NIFU-rapport 2010:21. Denne rapporten omhandler søkning til, opptak i samt gjennomføring av videregående opplæring, med særlig vekt på overgangen fra det andre til det tredje året. Prosjektet er en del av evalueringen av utdanningsreformen Kunnskapsløftet. Utdanningsdirektoratet har gitt Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP) i oppdrag å foreta en evaluering av reformen. I denne rapporten presenteres resultater fra to delprosjekter, som omhandler tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring. Det er tidligere utgitt to rapporter innenfor disse delprosjektene og dette er den tredje.

detaljer

Tittel En, to…tre? Den vanskelige overgangen Evaluering av Kunnskapsløftet. Fra andre til tredje år i videregående opplæring
KategoriRAPPORT
ForfatterMari Wigum Frøseth
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterHåkon Høst
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-698-1
issn1504-1824