Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003

NIFU-rapport 2010:5. I årene rett før og etter innføringen av Kvalitetsreformen ble det utviklet en rekke nye masterprogrammer ved norske læresteder. I tillegg ble det som en konsekvens av reformen gjennomført endringer i undervisning og veiledning på høyere grad. Med andre ord har det skjedd store endringer innen utdanninger på høyere grad de siste årene.
Denne rapporten omhandler fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad ved universiteter og statlige høgskoler, samt en nærmere sammenligning av universitetsutdanninger på høyere grad som fantes både før og etter reformen.

detaljer

Tittel Fullføring og frafall på hovedfag og mastergrad En sammenligning av kullene som begynte i 1999 og 2003
KategoriRAPPORT
Elisabeth Hovdhaugen
Mari Wigum Frøseth
Per Olaf Aamodt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-659-2
issn1504-1824