Helsefagarbeiderutdanning for voksne

NIFU-rapport 2010:25. Denne rapporten drøfter voksenopplæring i det nye helsearbeiderfaget. Faget er arvtaker etter utdanningene til hjelpepleier og omsorgsarbeider, og arver dermed i utgangspunktet også et felt som over en årrekke har vært dominert av voksenrekruttering. Oppdragsgiverne, Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet, har bedt NIFU STEP se på hvilke åpninger og hvilke hindringer som ligger for voksne i det nye faget og den utdanningsordningen det er underlagt. Oppdraget må ses i sammenheng med, men kommer samtidig i tillegg til, den evaluering av Kompetanseløftet 2015 som NIFU STEP gjennomfører for perioden 2007-2011.

detaljer

Tittel Helsefagarbeiderutdanning for voksne
Kategori RAPPORT
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-692-9
issn1504-1824