Innovasjon i matvare- og skogsektoren i Norge

NIFU-rapport 2010:35. Utgangspunktet for denne rapporten er et oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. Departementet ønsket å få sammenstilt kunnskap om innovasjon i sektorene, om innovasjonsgraden i de berørte sektorene og en sammenligning av innovasjonsgraden i disse sektorene med andre land. Litteraturstudien skulle også skille mellom ulike næringer, for eksempel skog, mat og tjenesteytende næringer. Vi har konsentrert oss om innovasjon i matvaresektor (ikke inkludert fisk og skalldyr), skogbrukssektor og relaterte næringer.

detaljer

Tittel Innovasjon i matvare- og skogsektoren i Norge
Kategori RAPPORT
ForfatterAntje Klitkou
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-711-7
issn1504-1824