The Norwegian Centre of Excellence Scheme Evaluation of Added Value and Financial Aspects

NIFU-rapport 2010:29. Hovedformålet med evalueringen er å bidra til kunnskap om hvordan SFF-ordningen fungerer og gi grunnlag for å vurdere eventuelle endringer i ordningens rammebetingelser i forkant av neste utlysning. Evalueringens mandat ber om analyser av senterordningens merverdi og hvordan finansieringen fungerer. Vurderingene er basert på intervjuer med berørte aktører (bl.a. sentrenes vertsinstitusjoner), spørreskjema til de 21 SFFene og 18 ”SFF-finalister” fra forrige søknadsrunde (2006), samt diverse bakgrunnsdokumentasjon og nasjonal statistikk.

detaljer

Tittel The Norwegian Centre of Excellence Scheme Evaluation of Added Value and Financial Aspects
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterSiri Brorstad Borlaug
ForfatterMagnus Gulbrandsen
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-696-7
issn1504-1824