Fagutdanning og fagidentitet i byggebransjen Opplæring av tømrere og rørleggere gjennom videregående opplæring

NIFU-rapport 2010:7. I denne rapporten formidles resultater fra en undersøkelse av fag- og yrkesopplæring i byggrelaterte fag. Vi har studert hvordan ungdom læres opp og formes som håndverkere i tømrerfaget og rørleggerfaget, for å få en bedre forståelse av hvordan fagarbeideres yrkesidentitet formes, og hvordan de over tid utvikler sin forståelse av egen og andres roller i byggevirksomhet

detaljer

Tittel Fagutdanning og fagidentitet i byggebransjen Opplæring av tømrere og rørleggere gjennom videregående opplæring
Kategori RAPPORT
ForfatterBerit Lødding
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-685-1
issn1504-1824