«Hvis noen forteller om mobbing…»: Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

NIFU-rapport 2010:48. Prosjektet Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing og urettferdig behandling eller diskriminering har vært utført på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Mens arbeidet var i gang inngikk vi dessuten avtale om gjennomføring av en tilleggsundersøkelse om skolers bruk av forebyggende programmer mot mobbing og for bedre læringsmiljø.

detaljer

Tittel «Hvis noen forteller om mobbing…»: Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterNils Vibe
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-725-4
issn1504-1824