Mat og helse i Norge: Status, forskningsbehov og utsikter til innovasjon

NIFU-rapport 2010:23. Norges Forskningsråd har gitt NIFU STEP i oppdrag å utføre prosjektet: ”Kunnskapsstatus – mat og helse.” Hensikten med prosjektet har vært å framskaffe et dokumentasjons- og kunnskapsgrunnlag for vurdering av framtidig kunnskapsbehov og FoU-satsinger innenfor temaområdet mat og helse.
Prosjektet er blitt utført som et samarbeid mellom NIFU STEP, som prosjektleder og ansvarlig for vurdering og formidling av resultater, og Nofima AS som har bidratt med mat- og helsefaglig ekspertkompetanse. Arbeidsdelingen mellom NIFU STEP og Nofima AS er gjennomført med høy bevissthet om habilitet og viktigheten av balanserte vurderinger. I tillegg har vi trukket veksler på en ekspertgruppe med forskere hvis forskning dekker hele det aktuelle temaområdet. Denne gruppen har vært samlet til et møte der hensikten var å belyse problematikk rundt kunnskapsmangler, -behov og muligheter for innovasjon

publication details

Tittel Mat og helse i Norge: Status, forskningsbehov og utsikter til innovasjon
KategoriRAPPORT
Trond Einar Pedersen
Vera Schwach
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-688-2
issn1504-1824