Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst?: Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen

NIFU STEP-rapport 2010:16. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har NIFU STEP gjennomført et forskningsoppdrag for å fremskaffe informasjon om hva lærere bruker som grunnlag for å sette standpunktkarakterer i grunnopplæringen. Bakgrunnen er at direktoratet har lite dokumentasjon om dette. Resultatet av undersøkelsen skal utgjøre et grunnlag for videre kartlegging av skolens praksis med fastsetting av standpunktkarakterer i fag.

detaljer

Tittel Rettferdig standpunktvurdering – det (u)muliges kunst?: Læreres setting av standpunktkarakter i fem fag i grunnopplæringen
KategoriRAPPORT
ForfatterTine Sophie Prøitz
ForfatterJorunn Spord Borgen
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-683-7
issn1504-1824