Faglige verv og oppgaver, karrierehemmende eller karrierefremmende?

NIFU-rapport 2010:12. Denne rapporten er utarbeidet på oppdrag av Forskerforbundet. Den analyserer vilkår for forskning i et kjønnsperspektiv. NIFU STEP kartlegger hvordan utvalgte faglige verv og faglige oppgaver er fordelt mellom kvinner og menn, og drøfter om ulike tillits- og lederverv og forskningsnære oppgaver fremmer og/eller hemmer en forskerkarriere. Studien belyser om stillingsnivå har betydning for arbeidsbelastning. Den inkluderer også en undersøkelse av situasjonen i UoH-sektoren sammenliknet med instituttsektoren. Hensikten med rapporten er å bidra til et kunnskapsgrunnlag for en politikk som skal sikre at både menn og kvinner har verv og faglige oppgaver som gir uttelling for en karriere som forsker og for stillingsavansement

publication details

Tittel Faglige verv og oppgaver, karrierehemmende eller karrierefremmende?
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Erica Waagene
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-667-7
issn1504-1824