Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus

NIFU-rapport 2010:42. Denne rapporten er en delrapport under evalueringen av Kompetanseløftet 2015 som NIFU gjennomfører sammen med NIBR. Den er utarbeidet etter en særskilt bestilling fra Helsedirektoratet som ønsket mer kunnskap om rekruttering av helsefagarbeiderlærlinger i helseforetak.

detaljer

Tittel Helsefagarbeiderlærlinger i sjukehus
KategoriRAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterHåkon Høst
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-718-6
issn1504-1824