Norske næringsklynger under finanskrisen: En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører

NIFU-rapport 2010:38. Utgangspunktet for arbeidet med denne rapporten er et ønske om å få kunnskap om hvordan finanskrisen har påvirket situasjonen i noen norske næringsklynger, og hvordan klyngeprosjektene som inngår i Arena- og NCE-programmene har opptrådt som aktører i denne sammenheng. Opprinnelig hadde prosjektet en bredere ramme der målet var å analysere mer prinsipielt hvordan finanskrisen kan sees i sammenheng med teknologisk utvikling og overgangen mellom ulike teknologiske paradigmer, men dette perspektivet har blitt tonet ned. Prosjektets omfang har også blitt redusert på bakgrunn av at virkningene av finanskrisen for de norske klyngene ble vesentlig mindre omfattende enn det man opprinnelig trodde.

detaljer

Tittel Norske næringsklynger under finanskrisen: En studie av klyngeorganisasjonene som arenaer og aktører
KategoriRAPPORT
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterOlav R. Spilling
ForfatterTaran Mari Thune
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-714-8
issn1504-1824