Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid

NIFU-rapport 2010:45. Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn av et oppdrag fra Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). NHO ønsket en utredning om utdanningskarrierer og -prestasjoner blant unge innvandrere i Norge, samt om deres overgang til arbeidsmarkedet. Utredningen skulle baseres på tidligere utført forskning, i hovedsak utført ved NIFU (det vil si tidligere NIFU STEP). Bakgrunnen for oppdraget er at NHO har satt ”arbeid og velferd” og “velferdsfellen” som tema for sin Årskonferanse 5. januar 2011

detaljer

Tittel Unge innvandrere i utdanning og overgang til arbeid
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-722-3
issn1504-1824