”Likestilling er jo ikke lenger det helt store ….”: Likestillingsarbeid i skolen 2009 – 2010

NIFU-rapport 2010:15. Utdanningsdirektoratet ga høsten 2009 NIFU STEP i oppdrag å utarbeide en kartlegging av status for likestilling i skolesektoren. Denne rapporten er et svar på dette oppdraget. Rapporten bygger i det vesentlige på svar på spørsmål om likestilling som høsten 2009 inngikk i de elektroniske spørringene til skoler, kommuner og fylker som NIFU STEP utfører på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. I tillegg bygger rapporten på kvalitative intervjuer av elever, lærere og rådgivere, samt litteratur som berører prosjektets tema.

detaljer

Tittel ”Likestilling er jo ikke lenger det helt store ….”: Likestillingsarbeid i skolen 2009 – 2010
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterErica Waagene
ForfatterClara Åse Arnesen
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-686-8
issn1504-1824