Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU

NIFU-rapport 2010:46. Denne rapporten inneholder en evaluering av den Flerfaglige forskerskolen i utdanningsforskning ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse (SVT), NTNU i Trondheim. Evalueringen er basert på analyser av sentrale dokumenter knyttet til etablering og gjennomføring av forskerskolen, papers, artikler og annen vitenskapelig produksjon og CV-er fra stipendiatene samt intervjuer medstipendiater, ledergruppens medlemmer inklusive dekan og instituttledelse ved de involverte instituttene. Rapporten er utarbeidet på oppdrag av ledergruppen i forskerskolen.  NIFU har hatt i underkant av to uker til rådighet for å utarbeide rapporten

detaljer

Tittel Flerfaglig forskerskole i utdanningsforskning ved NTNU
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-723-0
issn1504-1824