Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education

NIFU-rapport 2010:30. Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret ligger i Bergen og har i prinsippet hovedansvaret for all nasjonal koordinering av internasjonale programmer innen utdanning og opplæring.   På oppdrag av Kunnskapsdepartementet har NIFU STEP i samarbeid med Technopolis Group evaluert SIU. Evalueringen omfatter perioden 2004-2009 og har blitt gjennomført i løpet av 2010. Ifølge oppdraget skal evalueringen vurdere SIU’s formål, mandat og strategi, senterets organisering og ledelse, kvalifikasjoner, aktiviteter og resultater. Evalueringen skal gi anbefalinger om SIUs fremtidige utvikling, og da særlig med henblikk på senterets rolle som kompetansesenter for skoler, skoleledelse- og eiere

detaljer

Tittel Evaluation of SIU – Norwegian Centre for International Cooperation in Higher Education
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterRebecca Allinson
ForfatterLars Geschwind
ForfatterGøran Melin
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-701-8
issn1504-1824