Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter: En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter

NIFU-rapport 2010:17. NIFU STEP har på oppdrag av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter foretatt en vurdering av Fondets bevilgninger til utvikling og gjennomføring av fagspesifikke masterstudier i fysioterapi ved henholdsvis Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen, Norges idrettshøgskole og Universitetet i Tromsø.

detaljer

Tittel Fagspesifikke masterstudier for fysioterapeuter: En evaluering for Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter
KategoriRAPPORT
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterIngvild Marheim Larsen
publikasjonsår2010
isbn978-82-7218-678-3
issn1504-1824