Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning

Menon-rapport 2011:12. Finnes  det  kjennetegn  ved  brukerstyrte  innovasjonsprosjekter  som  synes  å  fremme deres potensial for samfunnsøkonomisk avkastning? Er det mulig å identifisere disse kjennetegnene? Og hva mener man egentlig med samfunnsøkonomisk avkastning? I denne rapporten forsøker vi å belyse enkelte sider ved disse problemstillingene med utgangspunkt   i   nærmere   casestudier   av   15   BIP-prosjekter   med   støtte   fra forskningsrådet.

detaljer

Tittel Brukerstyrte innovasjonsprosjekter og samfunnsøkonomisk avkastning
KategoriRAPPORT
ForfatterMarkus Bugge
ForfatterLars Eide
ForfatterLeo A. Grünfeld
ForfatterTaran Mari Thune
publikasjonsår2010