Årsrapport 2009. Forskningsinstituttene: Delrapport for primærnæringsinstituttene

Forskningsrådet 2010. Forskningsrådets årsrapport for forskningsinstituttene for 2009 gir en samlet oversikt over hvordan bevilgningene til instituttene er brukt og hvilke resultater som er oppnådd i forhold til departementenes tildelinger og Forskningsrådets målsettinger. På grunn av forskningens langsiktige karakter vil imidlertid resultater og forskningseksempler i årsrapporten ofte være et resultat av flere års bevilgninger.

detaljer

Tittel Årsrapport 2009. Forskningsinstituttene: Delrapport for primærnæringsinstituttene
Kategori RAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
publikasjonsår2010