Hamars rolle som regionsenter

ØF-rapport 2010:2. Østlandsforskning har fått i oppdrag å gi et faglig underlag for Hamar kommunes evaluering av gjeldende Strategisk Næringsplan (2002-03) og for utarbeiding av forslag til hovedmål for kommunens næringspolitikk som ledd i revisjon av kommuneplanen 2009-2020. Prosjektet skal samtidig tjene som underlag for en regional vurdering av vekststrategien som Hamar kommune vil få gjennomført i samarbeid med regionskommunene.

detaljer

Tittel Hamars rolle som regionsenter
KategoriRAPPORT
ForfatterMorten Ørbeck
ForfatterAtle Hauge
ForfatterPer Kristian Alnes
ForfatterSvein Erik Hagen
ForfatterAsgeir Skålholt
publikasjonsår2010