Kostnader ved frafall. Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom?

Hovedtemaet i denne artikkelen er inntekt blant yrkesaktiv ungdom uten fullført videregående opplæring. Generelt viser resultatene betydelige lavere inntekter blant ungdom uten fullført kompetanse fra videregående opplæring sammenliknet med ungdom med fullført yrkesfaglig eller studieforberedende kompetanse. Både valg av studieretning og karakternivå har betydning for størrelsen på inntektsforskjellene. Karakternivået har dessuten større betydning for dem som ikke har fullført videregående opplæring enn for dem med fullført kompetanse. Inntektsforskjellene er større blant ungdom fra de yrkesfaglige studieretningene enn blant ungdom som enten har eller ikke har fullført kompetanse fra de studieforberedende linjene.1

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Kostnader ved frafall. Hva betyr frafall i videregående opplæring for inntekt blant ulike grupper yrkesaktiv ungdom?
Kategori ARTIKKEL
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2009
issn1504-8004