Spørsmål om tid – En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem

NIFU-rapport 2012:8. I Melding til Stortinget nr. 19 (2009-2010) Tid til læring tok Kunnskapsdepartementet initiativ til en undersøkelse for å dokumentere tid som blir brukt til ledelse i skolen sammenlignet med andre virksomheter. I undersøkelsen som den foreliggende rapporten bygger på, analyseres skolelederes arbeidsbetingelser og tid til ledelse, og sammenlignes med lederes arbeidsbetingelser i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. I tillegg sammenlignes norske skolelederes arbeidsvilkår med internasjonale data.

detaljer

Tittel Spørsmål om tid - En studie av arbeidsbetingelser og tidsbruk for ledere av skoler og sykehjem
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterMarit Schei Olsen
ForfatterAnniken Solem
ForfatterIngunn Hybertsen Lysø
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-849-7
issn1892-2597