Påbygg – et gode eller en nødløsning?: En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011

NIFU-rapport 2012:2. I denne rapporten presenteres en studie av utdanningstilbudet påbygging til generell studiekompetanse skoleåret 2010-2011. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av og i de fem fylkeskommunene Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag. Alle de 66 skolene som dette skoleåret hadde dette utdanningstilbudet i de fem fylkeskommunene har deltatt. NIFU takker alle de 2899 påbyggelevene som besvarte et eller begge elevskjemaer og alle de 66 rektorene som besvarte undersøkelsens rektorskjema.

detaljer

Tittel Påbygg – et gode eller en nødløsning?: En studie av påbygging til generell studiekompetanse i Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland og Nord-Trøndelag skoleåret 2010-2011
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterSilje Kristin Gloppen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-804-6
issn1892-2597