«Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» :En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning

NIFU-rapport 2012:7. På oppdrag fra Språkrådet har NIFU gjennomført en undersøkelse av språk i pensum i høyere utdanning. Undersøkelsen gjelder pensum på lavere grad med vekt på det første året av høyere utdanning (grunnivå), og den omfatter fem fag: fysikk, historie, informatikk, sosiologi og sykepleie. Et mål med oppdraget er å komme på sporet av sentrale faktorer som kan forklare valget av pensum på henholdsvis norsk og engelsk. Denne rapporten kartlegger og drøfter årsaker til fordeling av pensum på norsk og på engelsk språk.

publication details

Tittel «Det gikk på engelsk og norsk, engelsk og norsk» :En undersøkelse av språk i pensum på grunnivå i høyere utdanning
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Synnøve Skjersli Brandt
Carmen Celine From Dalseng
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-814-5
issn1892-2597