De’ hær e’kke nokka for mæ: Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011

detaljer

Tittel De’ hær e’kke nokka for mæ: Om bortvalg, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående skole i Finnmark skoleåret 2010-2011
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterBerit Lødding
ForfatterSolveig Holen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-821-3
issn1892-2597