Valg av lærested: Begrunnelser og informasjonskanaler ved valg av universitet/høgskole – en pilotstudie

NIFU rapport 2012-11. Denne rapporten ser på studenters begrunnelse for valg av læresteder, og hvilke kilder de benytter for å innhente informasjon om høyere utdanning. Den ser også på noen andre forhold som er relatert til valg av lærested, som hvor mange som kommer inn på sitt førstevalg, i hvilken grad studentene oppfatter at det er kvalitetsforskjeller mellom lærestedene, og i hvilken grad lærestedene har innfridd studentenes forventninger.

detaljer

Tittel Valg av lærested: Begrunnelser og informasjonskanaler ved valg av universitet/høgskole - en pilotstudie
Kategori RAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-822-0
issn1892-2597