Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

I mange land er det utviklet ulike former for informasjonskanaler om høyere utdanning som ofte også innebærer en form for rangering eller klassifisering av universiteter og høgskoler. Tankesmien CIVITA har tatt initiativ til å få etablert en norsk kvalitetsportal for høyere utdanning, og har bedt NIFU om gjennomføre et prosjekt for å utrede hva en slik portal bør inneholde samt vurdere tilgjengeligheten og kvaliteten på de data som kan tenkes å inngå i et slikt prosjekt. Prosjektet og denne rapporten består av tre deler som tar sikte på å styrke grunnlaget for å vurdere innretningen på en kvalitetsportal, hvilke kvalitetskriterier som kan anvendes og datagrunnlaget for en slik tjeneste

detaljer

Tittel Kvalitetskriterier i høyere utdanning: Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal
KategoriRAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-823-7
issn1892-2597