Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator

NIFU-rapport 2012:17. NIFU har utført denne evalueringen av Den bibliometriske forskningsindikator (BFI) på oppdrag fra Styrelsen for Videregående Uddannelse og Uddannelsesstøtte (VUS).

detaljer

Tittel Evaluering av den bibliometriske forskningsindikator
KategoriRAPPORT
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterJesper W Schneider
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-830-5
issn1892-2597