Nettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland

NIFU-rapport 2012:19. Rapporten er skrevet på oppdrag for Nordland fylkeskommune. Målet har vært å evaluere den nettstøttede opplæringsmodellen for voksne med bruk av Den Åpne Skolen (DÅS) og lokale studieverksted, samt å vurdere samordning mellom DÅS og det nettstøttede opplæringstilbudet for ungdommer bosatt i utkantkommuner; Lokalt Opplæringstilbud i Samarbeid med Arbeidslivet (LOSA) til «Nettskolen i Nordland» med sikte på mer effektiv bruk av ressursene

detaljer

Tittel Nettskolen i Nordland: Evaluering av nettstøttet videregående opplæring for voksne og vurdering av fremtidig organisering av nettundervisningen i Nordland
KategoriRAPPORT
ForfatterCathrine Edelhard Tømte
ForfatterAsbjørn Kårstein
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-832-9
issn1892-2597