Forskningsformidling i danske tidsskrifter: Om muligheten for fri adgang til vitenskapelige artikler

NIFU-rapport 2012:23. Formålet med denne undersøkelsen er å kartlegge situasjonen for forskningsformidling i danskspråklige tidsskrifter med henblikk på muligheten for å gi fri adgang til vitenskapelige artikler. Undersøkelsen skal vise omfanget av forskningsformidling i tidsskriftene, i hvilken grad det er innført elektronisk publisering, og hvordan denne er finansiert. Undersøkelsen skal kunne brukes som et grunnlag for videre overveielser for å styrke forskningsformidlingen på området

detaljer

Tittel Forskningsformidling i danske tidsskrifter: Om muligheten for fri adgang til vitenskapelige artikler
KategoriRAPPORT
ForfatterGunnar Sivertsen
ForfatterBirger Larsen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-843-5
issn1892-2597