Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer

NIFU-rapport 2012:24. Denne rapporten oppsummerer et treårig forskningsprosjekt om samarbeid mellom næringslivet og den forskningsutførende sektoren i Norge, med hovedvekt på forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom universiteter/høgskoler og næringslivet. Prosjektet har vært finansiert av Kunnskapsdepartementet gjennom et treårig strategisk forskningsprogram. Prosjektet har hentet inn en lang rekke data og ny informasjon om forsknings- og innovasjonssamarbeid, gjennom forskningslitteraturen, tilgjengelige statistiske data, dokumenter og kvalitative data for å gjøre en bred gjennomgang av samarbeid mellom UH-sektoren og næringslivet.

publication details

Tittel Produktivt samspill?: Forsknings- og innovasjonssamarbeid mellom næringsliv og FoU-miljøer
KategoriRAPPORT
Taran Mari Thune
Magnus Gulbrandsen
Antje Klitkou
Inge Ramberg
Siri Aanstad
Dorothy Sutherland Olsen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-845-9
issn1892-2597