Strukturer og konjunkturer: Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring»

NIFU-rapport 2012:26. Prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse» innenfor evalueringen av Kunnskapsløftet har hatt to hovedproblemstillinger. For det første: Hvordan blir endringene i tilbudsstrukturen i videregående opplæring implementert? Og for det andre: Hvilke konsekvenser ser reformen ut til å ha for gjennomføring og kompetanseoppnåelse? Siden dette er sluttrapporten fra et prosjekt som har gått over en periode på mer enn fem år, ser vi både tilbake på hva de fire underveisrapportene har fortalt og presenterer nye funn, som er basert på analyser av data vi har fått tilgang til i siste fase av prosjektet. I dette sammendragskapitlet vil vi presentere hovedfunnene fra prosjektet

detaljer

Tittel Strukturer og konjunkturer: Evaluering av Kunnskapsløftet. Sluttrapport fra prosjektet «Tilbudsstruktur, gjennomføring og kompetanseoppnåelse i videregående opplæring»
KategoriRAPPORT
ForfatterNils Vibe
ForfatterMari Wigum Frøseth
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-862-6
issn1892-2597