Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet:Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet

NIFU-rapport 2012:28. På oppdrag fra Utdanningsdirektoratet har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) gjennomført prosjektet «Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring» som en del av den forskningsbaserte evalueringen av Kunnskapsløftet. Det er utgitt to underveisrapporter før denne sluttrapporten.

detaljer

Tittel Utdanningsvalg som fag og utfordring på ungdomstrinnet:Sluttrapport fra prosjektet Karriereveiledning i overgangen mellom ungdomsskole og videregående opplæring. Evaluering av Kunnskapsløftet
KategoriRAPPORT
ForfatterBerit Lødding
ForfatterSolveig Holen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-852-7
issn1892-2597