Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren?: En undersøkelse av elever og lærlinger i helse- og sosialfag

NIFU-rapport 2012:30. I denne undersøkelsen har vi spurt elever og lærlinger på utdanningsprogrammet helse og sosial, samt i helsearbeidefaget og barne- og ungdomsarbeiderfaget, om hvorfor de har valgt denne retningen, hva som er deres erfaringer med utdanningen, og hva som er deres mål videre når det gjelder utdanning og yrke. Undersøkelsen, som ble gjennomført i november og desember 2011 omfatter rundt 1200 elever på Vg1, rundt 900 på Vg2 og rundt 660 lærlinger i de to nevnte fagene.

detaljer

Tittel Yrkesfagutdanning eller allmennutdanning for sektoren?: En undersøkelse av elever og lærlinger i helse- og sosialfag
KategoriRAPPORT
ForfatterHåkon Høst
ForfatterHilde Karlsen
ForfatterAsgeir Skålholt
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-855-8
issn1892-2597