Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går

NIFU-rapport 2012:31. Fagskolene er et nesten uutforsket felt innenfor norsk utdanningsforskning. Denne rapporten er basert på en kandidatundersøkelse blant fagskolekandidater og skal være et bidrag til å tette litt av kunnskapshullet. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring og skal være et alternativ til høyere utdanning. Fagskolene omfatter et vidt spekter av utdanninger. Rapporten ser på situasjonen for fagskoleutdannede ca. tre kvart år etter at utdanningen er fullført. Vi kartlegger også «hvem» de fagskoleutdannede er, og deres synspunkter på og motiver for utdanningen. Fagskoleutdanningen skal være yrkesrettet, og dermed er tilpasning til arbeidsmarkedet også et viktig tema

detaljer

Tittel Fagskoleutdannede – hvem de er og hvor de går
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterErica Waagene
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-858-9
issn1892-2597