Evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole

NIFU-rapport 2012:34. Formålet med evalueringen er å fremskaffe kunnskap til bruk i NIHs eget arbeid med å forbedre institusjonen. Problemstillingene for oppdraget var følgende: Er NIH hensiktsmessig organisert i forhold til sin størrelse og egenart? Er kommunikasjonen og samhandlingen i og mellom NIHs organisasjonsledd tilfredsstillende? Er det god nok oppfølging i iverksettingsprosessen samt gode nok rutiner? Er valgt eller tilsatt ledelse den mest hensiktsmessige og effektive styringsformen?

detaljer

Tittel Evaluering av styrings- og ledelsesstrukturen ved Norges idrettshøgskole
KategoriRAPPORT
Synnøve Skjersli Brandt
Nicoline Frølich
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-864-0
issn1892-2597