Statsbudsjettet 2013: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013

NIFU-rapport 2012:42. En mindre realvekst i statsbudsjettets utgifter til forskning og utvikling i 2013 – mye av veksten til utlandet og få satsinger

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2013: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2013
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-790-2
issn1892-2597