Evaluering av KvalitetsreformenL: Delrapport 6: Den nye studiehverdagen

Norges Forskningsråd 2006: Evaluering av Kvalitetsreformen  Delrapport 6. Tema for denne rapporten er studenter i høyere utdanning i Norge og deres hverdag. Dette omfatter en rekke deltema, blant annet; hvordan studentene gjennomfører studiene sine, hvor mye og hva slags kontakt de har med lærere og andre studenter, hvor mye tid som brukes på studiene – og hvordan denne tiden brukes, deres bruk av studiestøtte, og ikke minst studentenes læringsutbytte. For å belyse dette bruker vi data fra to nasjonale undersøkelser om studentenes levekår, gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB) i 1998 og 2005

detaljer

Tittel Evaluering av KvalitetsreformenL: Delrapport 6: Den nye studiehverdagen
KategoriRAPPORT
ForfatterPer Olaf Aamodt
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2006