Postens stilling i det globale informasjonssamfunnet: et eksplorativt studium

NIFU-rapport 1996:15. Denne rapporten problematiserer hvilken rolle tradisjonell postvirksomhet vil kunne spille i det globale informasjonssamfunnet. Rapporten tar utgangspunkt i et forprosjekt utført for Samferdselsdepartementet (SD) i tidsrommet 1. august t.o.m. 15.oktober 1995. Formålet var å kunne bistå SD i sitt arbeide med utforming av Stortingsmeldingen om postvirksomhet i Norge, der det merkes et behov for å supplere informasjonen departementet får direkte fra Posten.

detaljer

Tittel Postens stilling i det globale informasjonssamfunnet: et eksplorativt studium
KategoriRAPPORT
Eric James Iversen
ForfatterTrond Einar Pedersen
publikasjonsår1996
issn0804-8185