Fagfellevurdering som forskningspolitisk vikremiddel: En studie av fordelingen av frie midler i Norges forskningsråd

NIFU-rapport 1998:12. Gjennom å studere de ulike søknadsbehandlingsprosessene for frie midler i Norges forskningsråd gir rapporten generell innsikt i hvilken betydning organisatoriske faktorer kan ha for utfallet av peer review-basert søknadsbehandling. Det fokuseres blant annet på hvordan ulike søknadsbehandlingsformer kan bidra til eller motvirke forskningspolitiske målsetninger, som faglig pluralisme, å fange opp nyskapende forskning og å styrke svake fagfelt. Det er ikke tidligere utført studier av søknadsvurdering i norske forskningsråd. Foruten søknadsbehandlingen i Norges forskningsråd, tar rapporten også kort for seg søknadsbehandlingen i de fem tidligere norske forskningsrådene.

detaljer

Tittel Fagfellevurdering som forskningspolitisk vikremiddel: En studie av fordelingen av frie midler i Norges forskningsråd
Kategori RAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
publikasjonsår1998
isbn82-7218-397-8
issn0807-3635