Utvikling og fornyelse i NHOs medlemsbedrifter 1998

NIFU-rapport 1999:03. Dette notatet er blitt utarbeidet av STEP-gruppen på oppdrag fra NHO innenfor en samlet tidsramme på 1,5 månedsverk. Bakgrunnen er et datamateriale samlet inn som ledd i FIIN-prosjektet1 med sikte på å styrke innsatsen for utvikling og fornyelse i den enkelte bedrift. Materialet ble samlet inn ved spørreskjema (se vedlegg). STEP ble kontaktet etter at materialet var samlet inn for å være behjelpelig med analyse av materialet, herunder vurdering av kvalitet, representativitet og forholdet til allerede etablert kunnskap gjennom tilsvarende undersøkelser.

detaljer

Tittel Utvikling og fornyelse i NHOs medlemsbedrifter 1998
KategoriRAPPORT
Eric James Iversen
ForfatterSvein Olav Nås
Nils Henrik Solum
ForfatterMorten Staude
publikasjonsår1999
issn0804-8185