Departementenes FoU-engasjement: Utviklingstrekk på 1990-tallet

NIFU-rapport 2000:01. NIFU har på oppdrag fra Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet gjennomført en studie av departementenes FoU-engasjement. Studien gir en oversikt over departementenes forhold til begrepet forskning og utviklingsarbeid (FoU), FoU-bevilgningene over de enkelte departementenes særbudsjetter og departementenes direkte kjøp av FoU-tjenester i lys av Langslet-doktrinen.

detaljer

Tittel Departementenes FoU-engasjement: Utviklingstrekk på 1990-tallet
KategoriRAPPORT
ForfatterOle Wiig
ForfatterKarl Erik Brofoss
publikasjonsår2000
isbn82-7218-423-0
issn0807-3635